1_HR_01

Rozwój Młodych Pracowników Nauki

Aktualizacja: 14.06.17

Przekazujemy, że na spotkaniu 08.06.17 Komisja oceniła dostarczone wnioski o dofinansowanie projektów w ramach środków MNISW na Rozwój Młodych Pracowników Nauki.

PISMO DZIEKANA WFSIR

WYNIKI

ARKUSZ OCENY WNIOSKU


Dokumenty do pobrania:


REGULAMIN KONKURSU

WNIOSEK O FINANSOWANIE

WNIOSEK O KONTYNUOWANIE BADAŃ