1_HR_01

Rozwój Młodych Pracowników Nauki

Aktualizacja: 02.08.18

Informujemy, że Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji ogłosił konkurs na realizację projektów badawczych w ramach dotacji MNiSW na Rozwój Młodych Pracowników Nauki.

Wnioski konkursowe mogą składać:

- pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy nie przekroczyli 35 roku życia w roku składania wniosku,

- studenci studiów doktoranckich;

Termin składania dokumentów upływa 15.09.18

Miejsce składania dokumentów: Sekcja Nauki


Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

WNIOSEK - NOWY PROJEKT BADAWCZY

WNIOSEK - KONTYNUOWANY PROJEKT BADAWCZY