1_HR_01

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników - The European Charter and Code for Researchers

 


STRATEGIA HR PO OCENIE WEWNĘTRZNEJ PO DWÓCH LATACH (30.10.2019)

MODIFIED ACTION PLAN

LISTA KONTROLNA OTM-R

wykrzyknikJest nam niezmiernie miło poinformować, że 28.09.17 AWF Poznań otrzymał prestiżowe logo "HR Excellence in research"  

HR STRATEGY AND ACTION PLAN

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA
 
 • określa ogólne zasady i wymagania dotyczące ról, zakresu obowiązków i uprawnień pracowników naukowych,a także ich pracodawców i/lub grantodawców
 • zachęca do odpowiedzialnego i profesjonalnego postępowania w środowisku pracy,
 • ma na celu stworzenie możliwości osiągnięcia pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany, rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwoju kariery pracowników naukowych

Europejska Karta Naukowca skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym
i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia.

OGÓLNE ZASADY I WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE NAUKOWCÓW (główne aspekty)

1.Wolność badań naukowych
2.Zasady etyczne
3.Odpowiedzialność zawodowa
4.Profesjonalne podejście 
5.Zobowiązania wynikające z umowy lub przepisów
6.Odpowiedzialność
7.Zasady dobrej praktyki w badaniach naukowych
8.Upowszechnianie, wykorzystywanie wyników
9.Zaangażowanie społeczne
10.Relacja z opiekunem naukowym
11.Nadzór i obowiązki w zakresie zarządzania
12.Kontynuacja rozwoju zawodowego

OGÓLNE ZASADY I WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCE PRACODAWCÓW I GRANTODAWCÓW (główne aspekty)

1.Uznanie zawodu
2.Zasada niedyskryminacji
3.Środowisko badań naukowych
4.Warunki pracy
5.Stabilizacja oraz stałe zatrudnienie
6.Finansowanie i wynagrodzenie
7.Równowaga płci
8.Rozwój kariery zawodowej
9.Wartość mobilności
10.Dostęp do szkoleń naukowych oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego
11.Dostęp do doradztwa zawodowego
12.Prawa własności intelektualnej
13.Współautorstwo
14.Opieka naukowa
15.Nauczanie
16.Systemy oceny pracowników
17.Skargi/apelacje
18.Wpływ na organy decyzyjne
19.Rekrutacja


 KODEKS POSTĘPOWANIA PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

 • określa zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu i rekrutacji naukowców

  GŁÓWNE ASPEKTY KODEKSU POSTĘPOWANIA

  1.Rekrutacja
  2.Dobór kadr 
  3.Przejrzystość
  4.Ocena zasług
  5.Odstępstwa od porządku chronologicznego życiorysów
  6.Uznawanie doświadczenia w zakresie mobilności
  7.Uznawanie kwalifikacji
  8.Staż pracy
  9.Stanowiska dla pracowników ze stopniem doktora
  PEŁNA TREŚĆ EUROPEJSKIEJ KARTY NAUKOWCA I KODEKSU POSTEPOWANIA PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

STRATEGIA HR DLA NAUKOWÓW (HRS4R) - 5 KROKÓW


strategia HR


euraxess
Źródło: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter