1_HR_01

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA - LABORATORIUM DOŚWIADCZEŃ TURYSTYCZNYCH - 15.06.18

Wydział Turystyki i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Filia w Białej Podlaskiej) oraz Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uprzejmie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową Laboratorium doświadczeń turystycznych KONTROWERSJE I PROBLEMY WOKÓŁ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ, która odbędzie się 15.06.18 w Poznaniu.

W proponowanej konferencji obszarem zainteresowań badawczych stanie się turystyka wraz z bogatym spektrum form, szczególnie tych, które powszechne uważa się za dyskusyjne czy kontrowersyjne.

Do pobrania:
Komunikat 1
Karta zgłoszeniowa
Wymogi redakcyjne

BIOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA SŁUŻBY W GRUPACH DYSPOZYCYJNYCH W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO - 22.06.17

Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu to organizatorzy XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Biospołeczne uwarunkowania służby w grupach dyspozycyjnych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego".

Termin Konferencji: 22.06.17

Podstawowym celem Konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

Do pobrania:
KOMUNIKAT
WYMOGI EDYTORSKIE PUBLIKACJI

GOSPODARKA TURYSTYCZNA W XXI WIEKU - 20-21.09.17

Katedra Ekonomiki Turystyki i Informatyki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Katedra Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu organizują w dniach 20-21.09.17 VIII Konferencję Naukową pt.: "Gospodarka turystyczna w XXI wieku - uwarunkowania rozwoju".

Patronat Honorowy objęli:

- Marszałek Województwa Wielkopolskiego, dr Marek Woźniak
- JM Rektor AWF w Poznaniu, dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF
- JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. zw., dr hab. Maciej Żukowski

Celem Konferencji jest wymiana poglądów oraz przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe w zakresie objętym tematyką Konferencji.

Obszary tematyczne Konferencji to makro i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki,
a w szczególności:

- Tendencje do centralizacji zarządzania gospodarką;

- Rola ekonomii społecznej w turystyce;

- miejsce turystyki w regionalnych i lokalnych strategiach oraz programavch rozwoju;

- Analiza nowych potrzeb i zachowań turystów w epoce postmodernizmu;

- Efektywność nowych technik marketingowych w turystyce;

- Metody i techniki kreowania wizerunku destynacji i produktów turystycznych

Do pobrania:
KOMUNIKAT nr 1
Karta Zgłoszenia

WĘZŁOWE PROBLEMY ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ - 16-17.11.17

W dniach 16-17.11.17 odbędzie się kolejna konferencja naukowa z cyklu "Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej", organizowana przez Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej (PTN-AAF).

Celem konferencji jest dążenie do uporządkowania oraz wzbogacenia wiedzy naukowej, która może pełnić funkcję regulatora działalności praktycznej w interesującym nas obszarze działania. Podstaw teoretycznych adaptowanej aktywności fizycznej (AAF) chcemy poszukiwać we współpracy z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym.

W związku z tym zależy bardzo Organizatorom na aktywnym udziale nie tylko przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej, ale także lekarzy, biologów, pedagogów, socjologów, psychologów, metodologów. Dużą wagę przywiązuje się do dyskusji panelowych, jakie zostaną zorganizowane w czasie konferencji.

Przewiduje sie również przeprowadzenie czterech warsztatów, które umożliwią doskonalenie praktycznych kompetencji w zakresie AAF.

MAPKA kampus


Do pobrania:

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
PROGRAM KONFERENCJI


SCIENTIFIC COMMITTEE
CONFERENCE PROGRAMME

Komunikat
Karta Uczestnictwa
OPIS WARSZTATÓW

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo również na stronie http://www.facebook.com/KonferencjaPTNAAF/